Adressen till Borgå idrottshall är Skepparestigen 3, 06100, Borgå

Gruppbokningar
via NSU 09-3254244

Verksamhetsledare
Christoffer "Putte" Isaksson
0500-616933
putte(at)nsu.fi

Nylands svenska ungdomsförbund
Borgfrökens gränd 1
00950 Helsingfors

Default