NSU priset 2021

Årets NSU Pris utdelas till:

 

Årets veteran - En person som under lång tid troget arbetat och slitit för sin förening.

Anki Österlund

 

 

Årets talang -  En person eller grupp som utmärkt sig speciellt inom teater, musik eller dans.

Walter Wilkman och Edward Friis

 

 

 

Årets eldsjäl - En person som inspirerar och engagerar folk i sin omgivning, som aktivt får personer att delta.

 

 

 

Årets förening - En grupp som har vidareutvecklat verksamhet och där målmedvetenhet kännetecknar arbete.

Helsingebygdens Kör

 

 

 

De nominerade var:

Årets Förening

Helsingebygdens Kör

Helsingebygdens kör grundades 1896 i samband med Dickursby Ungdomsförening och firar sålunda 125 årsjubileum i år. Som övningsställe har den blandade svenska kören fortfarande föreningshuset Helsinggård i Dickursby. Körmedlemmarna kommer dock från hela Vanda och även från grannkommunerna. Vi som inte sjunger i kören har möjlighet att njuta av deras konserter flera gångar per år. På t.ex. Svenska dagen, vid Valborg och framförallt vid julkonserten i Helsinge Kyrka, ett måste för sångälskare! Under Covid-19 pandemin har kören även gett ut virtuella sånghälsningar. Helsingebygdens kör har genom sång och musik fört vidare den svenska sångartraditionen och sångkulturen. Kören har även en samlande verksamhet för de svenskspråkiga i Vanda samtidigt som den välkomnar sångare med intresse för det svenska språket. Dickursby Ungdomsförening är stolt och tacksam för körens fortsatta existens!

 

HBK fyller i år 125 år, och har under pandemin kämpat hårt. Resor, konserter och övningar lades på hyllan, men kören fortsatte tappert öva på Zoom, tack vare dirigent Emmi Saulamaa. Nu siktar HBK på jubileumskonsert och fortsatt vackert klingande verksamhet!

 

 

Prästkullanejdens hembygdsförening r.f. 

- Föreningen har verkat sedan år 1945 och dess ändamål är att samla bygdens ungdom och verka för ungdomens trivsel och befrämja den kulturella utvecklingen i Prästkulla by. - Föreningen förverkligar sina ändamål genom att för olika åldersgrupper anordna tillställningar med program samt möten och samvaro för välmående och nöjen.

- Föreningen har mångsidig verksamhet, riktade till alla åldrar så som julfester, sommartorg, supéer, barnfester, egna teaterproduktioner så som familjepjäser, revyer, teater- och simhallsresor samt ordnar regelbunden verksamhet som jumpa, yoga samt upprätthåller Prästkragens tvåspråkiga gruppfamiljedaghem

- Föreningen har långa revyanor med Prästkullarevyer sedan 1960-talet.

- Föreningen producerade sin första egna barnteaterpjäs 2020, Dexters äventyr av svenska författaren Michael Wiander. Totalt kunde 20 barn delta i produktionen.

- Byns ungdomar deltar i föreningens verksamhet så som filmkvällar, spelkvällar (året runt) och teaterproduktioner, kurser så som tenniskurser

- Alla nyinflyttade välkomnas i föreningen genom medlemsbrev och föreningen har ca 300 medlemmar av vilka betalande 2020 var 148 st.

- Genom verksamheten så som Prästkulla sommartorg samlas byns invånare 10 lördagar under sommaren. Byns daghem samlar barnfamiljerna och föreningen bidrar till att hålla byn levande med sin verksamhet samt förmedlar hopp och framtidstro bland byns invånare.

- Föreningen genomför för tillfället sitt tredje EU-projekt för att utveckla Prästkulla by genom att ha intill föreningshuset byggt en allaktivitetspark med en lekpark, näridrottsarena för olika sporter samt nu ett därtillhörande servicehus samt anlagd solenergi för att kunna förse hela föreningshuset och park med egenproducerad el samt laddning av elbilar.

- Föreningen samarbetar med bl.a. Tenala uf, Bromarv hv, Norra Tenala uf, Trollshovda skolhusförening, Skogby uf genom att turvis ordna Trollisläger (sommarläger för lågstadie-elever) och Tenala-Bromarv-Lucia. Övriga samarbetspartners är VNUR genom användande av Teatergarderoben, marknadsföringen och biljettförsäljningen med Luckan Raseborg samt Teaterskolan Konfettis elever genom att erbjuda möjlighet att delta i de egna teaterproduktionerna.

- Föreningen deltar i VNUR:s kurser samt som funktionärsansvarig varje sommar en gång under Raseborgs sommarteater

 

 

Södrik svenskar

Södrik Svenskar är en liten ungdomsförening i Södrik, Esbo. Föreningen grundades år 1977 för att samla svenska barn, ungdomar, deras föräldrar och andra vuxna till meningsfull samvaro under deras fritid. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att, utan vinst, äga och upprätthålla daghemmet Lekskolan Sockan, som grundades 1981. Lekskolan Sockan är ett mysigt och litet privat daghem i Södrik. Daghemmet har varit inhyst i samma hemtrevliga lokaler i nedersta våningen av ett höghus sedan verksamheten inleddes 1981: här har Sockanbarn i flera generationer fått pyssla, sjunga, baka, gympa, lyssna på sagor och givetvis leka fritt. Enligt barnen är det bästa med Sockan de trevliga kompisarna, den goda maten och så Mulleskogen förstås!

På Lekskolan Sockan är man mycket aktiva och gör ofta utflykter för att ta del av teaterföreställningar, besöka museum, bibliotek m.m. Coronapandemin har tyvärr satt stopp för många av årets traditionella program; så även pysselkvällar för hela familjen och luciamorgon för mor- och farföräldrar. Men personalen har gjort sitt bästa för att barnen ändå ska få ha en så normal vardag som möjligt. Man har istället tänkt kreativt och till exempel gjort virtuella museibesök och tillämpat utomhuspedagogik i större utsträckning för att kunna ge barnen minnesvärda upplevelser. Lekskolan Sockan har ett köpavtal med Esbo stad. Staden planerade att avsluta alla köpavtal år 2020 och istället övergå till servicesedlar, vilket skulle betyda mycket mera administrativt jobb och svårigheter för den lilla föreningen. Styrelsen och föräldrarna lobbade aktivt för att köpavtalen ska fortsätta och kontaktade olika lokalpolitiker. Tack vare Sockans aktiva styrelse och föräldrar beslöt stadsstyrelsen tillslut att de daghem som har "tillsvidare köpavtal" får fortsätta så om de vill. Så nu kan Sockanbarn ännu i flera år framåt få njuta av den fina stämningen i Lekskolan Sockan!

 

 

Årets Eldsjäl

 

Monica Jansson-Olenius 

Vi vill nominera en person som får allting att rulla bakom scenen. Kassör, sekreterare, marknadsföring, koordinering, biljettbokning, försäljning, café, kaffekokande, bakande, vaktande, framsättande, ihop-plockande, och välkomnande sköttes i år till stor del av Monica. När "nån fixar det" så är någon ofta Monica. En nakki-kone som bar hela korvfabriken med sig, och fick arrangemangen att funka på Vanda Teaterförening i år. Monica har varit styrelsemedlem och ansvarat för föreningens bokföring och medelanskaffning sedan år 2014

 

Patrick Eriksson 

Föreningens tidigare mångåriga ordförande Patrick Eriksson är en otrolig eldsjäl som fortfarande engagerar föreningens medlemmar att ställa upp på talkon och tillställningar och som arkitekt själv planerat och varit med bl.a. om att förnya Rigårdsnäs festsal under åtta år, förnya föreningens anrika brygga, bygga en ny vacker invaramp som arkitektoniskt förskönar huset och bidragit till fina kulturprogram som vi tryggt kunnat genomföra denna sommar trots Coronaläget. Patrick har också har ritat föreningens danslave (1988) och skött redaktörskapet för medlemstidningen Vassbuken (från 2005). Han var en av de drivande krafterna då föreningen återuppväcktes 1986 efter att verksamheten hade legat nere sedan början av 1970-talet.

 

Gun Björkskog

Gun har sedan unga år varit en mycket aktiv och ansvarsfull medlem i Gammelgård ungdoms och allmogeförening. Hon var styrelsemedlem i otaliga år, av vilka 17 som sekreterare och har bl.a. startat ”allmoge”gruppen. Hon har även suttit i Ebuf:s styrelse. Guns främsta bragd och hjärtesak är dock motionsgymnastiken på Carlberg. I hela 50 år har hon varje måndagskväll varit en ytterst inspirerande ledare för en trogen samling gymnaster i varierande ålder. Sedan 1994 har även herrar aktivt deltagit. På hennes initiativ och under hennes ledning har Guaf:s gymnaster bl.a. deltagit i FSG:s gymnastikfester sedan 1986. Under det gångna corona året med alla restriktioner, gav Gun inte upp. En verklig eldsjäl är hon, då hon varje måndag, oberoende av väder, engagerat och aktiverat en trogen grupp på gården till Carlberg. Minst lika betydelsefull som motion och frisk luft är gemenskapen och samhörigheten som dessa kvällar ger. Tack Gun!

 

Gun Björkskog har varit aktiv i Gammelgård ungdoms- och allmogeförening hela sitt liv. Hon har de senaste 50 (!) åren aktiverat föreningarnas medlemmar då hon dragit motionsgymnastik för föreningens medlemmar en gång i veckan. Tack vare Guns inspirerande ledarskap har hon under 50 år fyllt Carlbergs sal på måndagskvällarna. Under coronapandemin flyttades gymnastiken utomhus. Föreningen har även, tack vare Gun, deltagit i åtm 6 gymnastikfester runt om i Svenskfinland. Gun har även varit medlem i styrelsen under en lång period och haft flera andra uppdrag inom föreningen och fortsättningsvis mycket aktiv i föreningen.

 

Gun har varit medlem i föreningen (Gammelgård ungdoms och allmogeförening) sedan hon var sju år, och hennes motto är "Det du brinner för, kan tända andra" 

Årets Talang

 

Walter Wilkman och Edward Friis (Peter Pan)

De har delat på rollen som Peter Pan på Raseborgs Sommarteater i sommar och båda två jobbat hårt, sida vid sida, för att lära sig sina repliker och kunna ge publiken en fin föreställning varje kväll. Den som inte spelat huvudroll har istället spelat ett av de borttappade barnen (som döptes till Shy) och fungerat som en stödande karaktär. Under några föreställningar hoppade den av dem som inte spelade huvudroll även in i andra roller (av de borttappade barnen) och skötte snyggt de tillhörande replikerna. 

 

 

Gun Granholm-Sinkko

Gun Granholm-Sinkko har stått på scenen i Vanda Teaterförening många år och har alltid en härligt bubblande, färgsprakande, positiv nyans i sina roller. I år gjorde hon ett ypperligt jobb då hon spelade ankmamma i Den Fula Ankungen och en lika fin prestation i dräktdesign. Fåglarna kom till liv i verklighetstrogna färger och fina former. Allt detta under den pressande tid vi levt i dessutom!

 

Gun har varit Vanda Teaterförenings viceordförande i många år. Hon står för allt det grafiska; annonser, programblad, planscher mm, men gör även mycket av scenkostymerna. Hon ser till att det finns mat och dryck för ensemblen under repetitionerna samtidigt som hon ofta axlar de stora rollerna. Gun är en sann talang med många fantastiska idéer och som alltid ställer upp, i ur och skur.

 

Magnus Engström 

Magnus har skådespelat i flera produktioner (Lurens och AV) och är duktig. Han har en bra attityd till att jobba och repetera tillsammans. I somras lockade han fram skrattsalvor som den utklädda servitrisen Gunnar/Stina-Eva på Lurens. Han förtjänar uppmärksamhet för bra jobb!

 

Årets Veteran

 

Anki Österlund

Hon är en värdig vinnare, eftersom hon skötte buffén på Raseborgs Sommarteater i många år och nu fortsatt att hjälpa till i både vått och torrt. Vänligare själ får man leta efter!

 

Erik Eklund 

Erik Eklund, som är båtbyggare och skicklig snickare, har under årens lopp utfört otaliga reparationsarbeten på vårt föreningshus bl.a. krävande stockutbyte i festsalens tak och väggar och han var med och satte föreningshuset i användbart skick också genast efter Porkalaparentesen. Han ställer fortfarande flitigt upp på föreningens talkon och tillställningar.

 

Bo-Christer Oljemark

Bo-Christer Oljemark från Norra Sibbo Uf. Han var ordförande i Norra Sibbo Uf 1974-1981, haft olika styrelseuppdrag efter det och sedan fortsatt att vara en riktig "stöttepelare" för föreningen. Han har tidigare, inom föreningen, utnämnts till föreningens "lok" eftersom han år 1974 var med och återupplivade föreningen som legat nere utan verksamhet och med föreningshus som inte var i användbart skick. Åtskilliga är de timmar han satt ner på talkon på den egna föreningslokalen Viljan och på föreningens övriga fastigheter som lekpark och isplan. Dessutom har han i tiotals år kört upp skidspåren i byn till alla bybors stora glädje.

Han har också varit idékläckare för olika evenemang som fortgår än idag, bland dessa kan man nämna Sopploppet på skidor som senast det arrangerades hade över 400 deltagare samt 3-sockenloppet på cykel. En alldeles speciell bedrift är också att han till föreningens traditionella Höstdans som ordnades under många år samlade in sponsorpengar säkert för sammanlagt flera tiotusentals euro och därmed också har bidragit till att föreningen nu står på en väldigt stabil ekonomisk grund.

Default