Akademiska Sångföreningen

 

Akademiska Sångföreningen, även kallad Akademen, är en finlandssvensk manskör som varit verksam sedan 1838. Det handlar om manskörsång på hög nivå och med bred palett - allt från stora klassiker till pinfärska uruppföranden.