Henrik Wikström & co

 

Henrik Wikström är en finlandssvensk pianist och dirigent.

 

Han har bland annat dirigerat vid Helsingfors stadsteater, Svenska Teatern och Åbo stadsteater, och medverkar regelbundet i musikproduktioner i radio och tv. Dessutom verkade han som dirigent för Akademiska Sångföreningen i Helsingfors 1997-2008.

 

Från och med sommaren 2010 verkar han som dirigent och musikalisk ledare för Sällkapet MM r.f. (med körerna Muntra Musikanter och MM:s Seniorkör) i Helsingfors.