Biljettförsäljning

Alla gäster som redan erlagt sina galabiljetter ombeds att ta kontakt med kansliet@nsu.fi med namn, summa och kontonummer för att få den erlagda biljettsumman återgäldad.

Årets NSU-priser kommer kungöras på galans hemsidor, i Bulletinen samt på NSUs facebooksida 18.10. Vinnarna kontaktas även personligen.

Default