Kontakt 

Arrangörer för Nyländsk Aftongala 2020:

Helsingfors stad, Teater Trotsallt och NSU rf

Nylands svenska ungdomsförbund
kansliet(at)nsu.fi
050 330 1222
www.nsu.fi

Default